ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 กุมภาพันธ์์ 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์บุคคลใดที่สนใจเข้ารับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก สามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (ตึกใหม่) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 333 ในวันและเวลาราชการ