ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
5 กุมภาพันธ์์ 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสาร : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) ปีการศึกษา 2564
เอกสาร : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) ปีการศึกษา 2564
เอกสาร : ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ปีการศึกษา 2564
เอกสาร : ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ปีการศึกษา 2564