ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
5 กุมภาพันธ์์ 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

โดยขอให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (ตึกหลังใหม่)  หรือสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองอรัญญิก (ตามลิงก์ที่ปรากฎ) หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 201 หรือ ต่อ 205 ได้ในวันและเวลาราชการ


แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  : https://drive.google.com/drive/folders/19CeE_o5RATku5J4fbrjgXG6uWIttEYwf?usp=sharing


ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก : https://drive.google.com/drive/folders/1At3JcVu3iU3KjTYM-Q65VK5ttguim28I?usp=sharing