ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
22 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม "โครงการก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร" โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม "โครงการก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร" โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและมีความต่อเนื่อง โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2564 ได้ตามช่องทางดังนี้

Line ID : @THNVR

เว็บไซต์ https://www.kaotajai.com/login

หรือสามารถติดตามข่าวสารโครงการก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 ได้ทาง เฟซบุ๊ก ก้าวท้าใจ https://www.facebook.com/kaotajai หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย หมายเลขโทรศัพท์ 08-2171-5893 หรือ 08-2717-5896