ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
25 มีนาคม 2564
เชิญประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เชิญประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก