ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 เมษายน 2564
ประกาศ อำเภอเมืองพิษณุโลก เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศ อำเภอเมืองพิษณุโลก เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก