ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 เมษายน 2564
เชิญชวนประชาชนเข้าทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เชิญชวนประชาชนเข้าทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐนำมาใช้พัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐต่อไป

ประชาชนสามารถเข้าทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ตามลิงก์ https://opdc.csn.cx/