ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 เมษายน 2564
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง วาระจังหวัดพิษณุโลก ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง วาระจังหวัดพิษณุโลก ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี