ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของเทศบาลเมืองอรัญญิก

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของเทศบาลเมืองอรัญญิกผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกน QR CODE หรือสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านลิงค์ด้านล่าง