ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกกันเอง และสมัครเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในฐานะผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือที่ลิงก์ : https://www.nationalhealth.or.th/th