ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
3 มิถุนายน 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองอรัญญิก

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองอรัญญิก

เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับพันธุ์กล้าไม้ ได้แก่ ต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ต้นทองอุไร ต้นมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ต้นเพกา และต้นสมอพิเภก ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 10 ต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 600 ในวันและเวลาราชการ