ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 มิถุนายน 2564
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานโครงการ August Series 2021

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานโครงการ August Series 2021 ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

               กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eFovernment Forum, Education Next Forum, healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, และ SME Smart Manufacturing   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 , ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม)