ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
15 มิถุนายน 2564
เชิญชวนดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชัน ตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก

เชิญชวนดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชัน ตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก

เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ดาวน์โหลด โมบายแอปพลิเคชัน ตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทั้ง

- ระบบไอโอเอส (iOS) ผ่านลิงก์ https://apps.apple.com/th/app/tax-local-%E0%B8%97%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%A3-%E0%B8%8D%E0%B8%8D-%E0%B8%81/id1561297729?l=th

- ระบบ (Android) ผ่านลิงก์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yuzudigital.aranyik

หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code)

หรือสามารถดูขั้นตอนการใช้งาน โมบายแอปพลิเคชัน ได้ที่ลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=h8jm1mIFYKI

สำหรับประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกสามารถตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (100%) พร้อมทั้ง ประชาชนสามารถขอรับแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านทาง E-mail ผ่านแอปพลิเคชันฯได้ และยังสามารถชำระภาษีผ่านโมบายแอปพลิเคชันธนาคารได้ทุกธนาคาร

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 201 หรือ ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ