ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
18 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวน สร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย สู่การแก้ปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย และเด็กไม่แข็งแรง ภายใต้โครงการโชป้าแอนด์ชายป้าเกม (ChOPA & ChiPA Game) 

โดยรายละเอียดช่องทางการดาวน์โหลดสื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย เว็บไซต์ https://dopah.anamai.moph.go.th/th 

มิวสิควีดีโอ ChOPA & ChiPA พาม่วน https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KZ3etCdj0Cs

เพลง ChOPA & ChiPA พาม่วน https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hdJJqt7her4