ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกแจ้งหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกแจ้งหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในบริเวณมิตรภาพซอย 10 และ ซอย 12 ตำบลอรัญญิก ทั้งนี้หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก 1129 หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055219971-4