ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564

ประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564


เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564 ดังนี้ หากประชาชนในพื้นที่ตำบลอรัญญิกต้องการความช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัย  สามารถติดต่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 199 หรือ 055-378199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง