ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 กรกฏาคม 2564
26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เนื่องในวันด้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างกระแสและปลุกพลังความร่วมมือต่อต้านยาเสพติดให้หมดจากประเทศไทย

สามารถรับชม VTR ต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564 ได้ที่ลิงค์ : https://drive.google.com/file/d/1zE-ukW_7cR4JL1-bpnpQ71xDymz7pwrC/view


ที่มาข้อมูล : สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม