ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 กรกฏาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลเมืองอรัญญิก เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกประดับพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และเครื่องราชสักการะพร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 หรือในระยะเวลาตามความเหมาะสม