ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
14 กรกฏาคม 2564
แจ้งระงับการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว หมู่ที่ 8 และ 9 ตำบลอรัญญิก

กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการเชื่อมต่อระบบท่อ ของระบบตัวกรองใหม่ เข้ากับระบบประปาเดิม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

เนื่องด้วย กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการเชื่อมต่อระบบท่อ ของระบบตัวกรองใหม่ เข้ากับระบบประปาเดิม  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องระงับการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในบริเวณหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377-730 ต่อ 303 ได้ในวันและเวลาราชการ