ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
19 กรกฏาคม 2564
การดำเนินการขุดลอกวัชพืชในเขตพื้นที่คลองโคกช้าง บริเวณหนองตาเหี่ยม หมู่ที่ 5

การดำเนินการขุดลอกวัชพืชในเขตพื้นที่คลองโคกช้าง บริเวณหนองตาเหี่ยม หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้เครื่องจักรกล ในการดำเนินการขุดลอกวัชพืชในเขตพื้นที่คลองโคกช้าง บริเวณหนองตาเหี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 300 ในวันและเวลาราชการ