ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
19 กรกฏาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองกรค์ผู้ใช้น้ำ

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองกรค์ผู้ใช้น้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดรับการเสนอผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ในระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถยื่นใบเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 - 4 หรือยื่นชื่อทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 - 4 หรือยื่นใบเสนอชื่อทางเว็บไซต์ https://twuo.onwr.go.th/