ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 กรกฏาคม 2564
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน โดยการนำสินค้าราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป อาทิ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เป็นต้น
โดยจะออกจำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 2 ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. และวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-252680 ในวันและเวลาราชการ