ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 กรกฏาคม 2564
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  2564 ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนประชาชน “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา และลดโอกาสติดเชื้อ โควิด 19

ร่วมลงนามปฎิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ : https://www.stopdrink.com