ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 สิงหาคม 2564
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้น้ำยางรั่วไหล เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมบรรยากาศการเป็นเมืองท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้น้ำยางรั่วไหล เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมบรรยากาศการเป็นเมืองท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก