ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 สิงหาคม 2564
โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ"

โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ"

โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ"

ขอเชิญชวนประชาชนนำรถยนต์เข้ารับบริการ ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ลานโดม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โตโยต้าเมืองสองแคว หมายเลขโทรศัพท์ 055-229999