ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
6 สิงหาคม 2564
ขอเชิญชวนให้นักเรียนจัดส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนให้นักเรียนจัดส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนให้นักเรียนจัดส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เองสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/180PrraW_Cyl4n8HtmrYPnEpPLE_h1q2K