ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
19 สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามคำสั่งการนายกรัฐมนตรี

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามคำสั่งการนายกรัฐมนตรี

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้