ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
31 สิงหาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ"

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ"

โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ"
ขอเชิญชวนประชาชนนำรถยนต์เข้ารับบริการ ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ลานโดม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โตโยต้าเมืองสองแคว หมายเลขโทรศัพท์ 055-229999