ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 กันยายน 2564
ขอเชิญชวนประชาชน ตำบลอรัญญิก มาลงทะเบียน เพื่อจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนโควิด 19

ขอเชิญชวนประชาชน ตำบลอรัญญิก มาลงทะเบียน เพื่อจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนโควิด 19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอเชิญชวนประชาชน ตำบลอรัญญิก ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

โดยสามารถนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน เพื่อจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ที่สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันจันท์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

สำหรับกำหนดการฉีดวัคซีน มีดังนี้

วันพฤหัสที่ 7 ตุลาคม 2564 ประชาชน หมู่ที่ 1 2 4 5 6 7 ค่ายเอกา และค่ายกองบิน46

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ประชาชนหมู่ที่ 3 8 9 และหมู่ 10

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก

โดยวัคซีนที่ฉีดเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวก และเข็มที่ 2 เป็นแอสต้าซิเนก้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 600 ในวันและเวลาราชการ