ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 ตุลาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนี้

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนี้

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนี้

1. ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้เข้ารับการฉีดเข็มที่ 2 (แอสตร้าเซนเนก้า) *ให้นำบัตรนัดเข้ารับบริการได้ตามวันเวลาดังกล่าว*
2. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 (แอสตร้าเซนเนก้า) ให้ติดต่อ รพสต.อรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก เพื่อขอรับบัตรนัดเข้ารับบริการก่อน ** ไม่รับวอร์คอิน **
3. ผู้ที่ต้องการรับการฉีดเข็ม2 (แอสตร้าเซนเนก้า) แต่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1 มาจากต่างอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ให้ติดต่อ รพสต.อรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก เพื่อขอรับบัตรนัดเข้ารับบริการก่อน ** ไม่รับวอร์คอิน **

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 600