ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
3 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และมีความประสงค์ฉีดวัคซีนให้นำบัตรประชาชนมาเข้ารับบริการได้ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.


*สำหรับวัคซีนเป็นสูตรไขว้ เข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซเนก้า