ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
5 พฤศจิกายน 2564
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ : https://www.doe.go.th/prd/main/custom/param/site/1/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/2066