ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4)

ขอให้เจ้าของ ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ตรวจสอบตามลำดับที่ หมวดอักษร บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4)

ขอให้เจ้าของ ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ตรวจสอบตามลำดับที่ หมวดอักษร บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4)


ขอให้เจ้าของ ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ตรวจสอบตามลำดับที่ หมวดอักษร บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) ได้ตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1EmnjBfZAOwrkdkXuHCgjktpmhmR6w_mf

หรือสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบ