ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 พฤศจิกายน 2564
ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่งและจุดพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น

ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่งและจุดพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น

ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่งและจุดพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น


หากมีความจำเป็นขอให้ประสานกับท่าอากาศยานพิษณุโลกก่อนทำการปล่อยทุกครั้ง