ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์ "งดจัดงานลอยกระทง" ป้องกันเสี่ยงโควิด - 19

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์ "งดจัดงานลอยกระทง" ป้องกันเสี่ยงโควิด - 19


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และในจังหวัดพิษณุโลกยังมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงขอ "งดจัดงาน" สืบสานประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (ริมคลองโคกช้าง) หมู่ที่3 ตำบลอรัญญิก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19