ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
16 พฤศจิกายน 2564
การป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง

การป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง

การป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง


เพื่อป้องกันอันตรายและความสูญเสียในช่วงเทศกาลลอยกระทง เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอความร่วมมือ ประชาชน และสถานประกอบการงดเว้นการเล่นจุด ดอกไม้เพลิง พลุ ตะไล และการปล่อยโคมไฟโคมลอย โคมควัน โดยมิได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืน อาจต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และ "ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา" ร่วมรักษาความสะอาด โดยการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นตามสถานที่จัดงาน แหล่งน้ำ เพื่อช่วยรักษาความสะอาด ลดการเกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และช่วยรักษาระบบนิเวศน์