ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 ธันวาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565