ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
14 ธันวาคม 2564
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก เปิดรับลูกจ้างรายวัน/รายเดือน

โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก เปิดรับลูกจ้างรายวัน/รายเดือน

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการ-บุคคล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก (ประตู 3)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น