ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
23 ธันวาคม 2564
แจ้งปิดการจ่ายน้ำประปา และปิดการสัญจร หมู่ 4 ตำบลอรัญญิก

แจ้งปิดการจ่ายน้ำประปา และปิดการสัญจร หมู่ 4 ตำบลอรัญญิก

แจ้งปิดการจ่ายน้ำประปา และปิดการสัญจร หมู่ 4 ตำบลอรัญญิก
เนื่องด้วย กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิกจะดำเนินการก่อสร้าง จึงขอแจ้งปิดการจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยขุนทิพย์ ซอยเกตุเพชร บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง และปิดการสัญจรบริเวณท้ายซอยขุนทิพย์ เชื่อมกับถนนชัยบุรี ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 17.00 น. โดยประมาณ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค และขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรบริเวณที่ก่อสร้าง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377-730 ต่อ 303 ได้ในวันและเวลาราชการ