ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 ธันวาคม 2564
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า และกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ในห้วงวิกฤตหมอกควัน

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า และกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ในห้วงวิกฤตหมอกควัน