ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
5 มกราคม 2565
No Gift Policy เทศบาลเมืองอรัญญิก งดรับ งดให้ ของขวัญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองอรัญญิก ไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่