ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 มกราคม 2565
แจ้งเรื่องน้ำประปาหมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก

แจ้งเรื่องน้ำประปาหมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก

แจ้งเรื่องน้ำประปาหมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก
เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุงระบบสูบกรองน้ำที่ประปาหมู่ที่ 9 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2565 จึงจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา จะทำการจ่ายน้ำประปาให้ทันที

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 303 และ 304