ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
19 มกราคม 2565
แจ้งปิดน้ำประปาหมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก

แจ้งปิดน้ำประปาหมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยขณะนี้บริเวณหมู่ที่ 6 มีท่อน้ำแตกจำนวน 2 จุด จึงทำให้ต้องหยุดการจ่ายน้ำประปาในบริเวณหมู่ที่ 6 เป็นการชั่วคราว และจะทำการจ่ายน้ำให้ในเวลา 13.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 303 และ 304