ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
19 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า และมลพิษหมอกควันในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก และกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ขาด ในห้วงวิกฤตหมอกควัน

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า และมลพิษหมอกควันในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก และกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ขาด ในห้วงวิกฤตหมอกควัน