ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 กุมภาพันธ์์ 2565
การใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด - 19

การใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด - 19

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน Jitasa.care สำหรับบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คู่มือแนวทางการใช้งานแพลตฟอร์ม Jitasa.care : https://drive.google.com/drive/folders/1B_zdqMjw8uuwNczTQuWJMBzw_MBtlFhb