ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายของจังหวัดพิษณุโลกที่เคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อแสดงถึงความตั้งใจหรือเจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายของจังหวัดพิษณุโลกที่เคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อแสดงถึงความตั้งใจหรือเจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน