ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
11 มีนาคม 2565
ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบเสนอประวัติและผลงานได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1TsH6W_yRpFjbQ0L7gcfgmiRlrCNPjpBZ