ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
18 มีนาคม 2565
แจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2

แจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2 เพื่อย้ายแนวท่อประปาจากแนวก่อสร้างขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยจะดำเนินการในศุกร์วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 16.00 น. หากดำเนินการเรียบร้อยจะทำการปล่อยน้ำให้ปกติ