ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
23 มีนาคม 2565
แจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

แจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2หมู่ที่ 3  เนื่องจากมีการต่อท่อเมน ในพุธวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 16.00 น. หากดำเนินการเรียบร้อยจะทำการปล่อยน้ำให้ตามปกติ