ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)